Cấp giấy chứng nhận chất lượng công nghiệp nặng của Mitsubishi > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
  • Search
  • Korean
  • English
사이트 내 전체검색
Tin tức của Green Tech

Cấp giấy chứng nhận chất lượng công nghiệp nặng của Mitsubishi

Page Info

Writer ADMIN Date19-04-10 11:07 Hit597EA Reply0EA

Text

31.03.2019 Đã vượt qua bài kiểm tra kiểm toán chất lượng của Công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi (MHI) và cấp chứng chỉ chất lượng và đăng ký làm công ty đối tác. 

 

2c588e064063d789b74b2285840eca35_1554861 

List of comments

There are no registered comments.

GREEN TECH Co.,Ltd. (Hàn Quốc) Số 28, đường Gokhyeon, xã Bongyang, huyện Uiseong, tỉnh Gyeongsangbuk   Tel : +82-54-834-3504   Fax : +82-54-832-1494   E-mail : grt@grtec.co.kr

GREEN TECH VINA (Việt Nam) #207, Tầng 2 Tòa nhà Kim Ánh, Số 1 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.   Tel & Fax : +84-24-3540-9450

COPYRIGHT(C) 2012 Công ty cổ phần GREEN TECH VINA ALL RIGHTS RESERVED.