GREEN TECH VINA - Pump & System Engineering

본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
  • Search
  • Korean
  • English
사이트 내 전체검색
Doanh nghiệp bảo vệ cuộc sống và môi trường thông qua việc quản lý nguồn nước sạch.
Quick Menu
Dịch vụ hậu mãi X Close

Dịch vụ hậu mãi

Park Yong Gap Trưởng phòng HP : 010-6787-9923
Gửi đến Tổng Giám đốc X Close
Lee Jeong Gon Giám đốc điều hành E-mail : jglee0415@daum.net

GREEN TECH Co.,Ltd. (Hàn Quốc) Số 28, đường Gokhyeon, xã Bongyang, huyện Uiseong, tỉnh Gyeongsangbuk   Tel : +82-54-834-3504   Fax : +82-54-832-1494   E-mail : grt@grtec.co.kr

GREEN TECH VINA (Việt Nam) #207, Tầng 2 Tòa nhà Kim Ánh, Số 1 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.   Tel & Fax : +84-24-3540-9450

COPYRIGHT(C) 2012 Công ty cổ phần GREEN TECH VINA ALL RIGHTS RESERVED.