Qúa trình sản xuất máy bơm

본문 바로가기

Qúa trình sản xuất máy bơm

Qúa trình sản xuất máy bơm

1Đúc mẫu bằng gỗ
2Cánh bơm mẫu bằng gỗ
3Tạo khuôn cát
4Công đoạn đổ đúc
5Hoàn thành bước đúc cuối cùng
6Sản phẩm sau khi đúc
7Công đoạn gia công
8Sơn phía trong máy bơm
9Công đoạn lắp ráp
10Cài đặt M/SEAL
11Công đoạn lắp ráp
12Lắp ráp tất cả các bộ phận
13Hoàn thành lắp ráp
14Sản phẩm hoàn thiện

Quy trình kiểm tra & chất lượng

1Dòng chảy liên kết bơm và động cơ
2Thử nghiệm các chức năng bơm
3Kiểm tra công suất dòng chảy và cột nướcd
4Kiểm tra độ rung và tiếng ồn
5Dòng chảy liên kết bơm và động cơ