Thông báo tuyển dụng

본문 바로가기

Thông báo tuyển dụng

Green Tech cùng đồng hành giúp các bạn sải cánh ước mơ và lòng nhiệt huyết.

Chúng tôi mong muốn nhận được nhiều sự tham gia từ phía các bạn, những người sẽ cùng chúng tôi làm những việc có giá trị hơn vì nguồn nước và môi trường của chúng ta, làm cho tương lai tươi sáng hơn bằng sự nhiệt tình và tư duy đổi mới.

Đào tạo nhân tài

  • Tăng cường năng lực tiến hành các dự án phát triển
  • Xây dựng hệ thống bồi dưỡng nguồn nhân lực cốt lõi
  • Bồi dưỡng các năng lực cơ bản cho dự án sản xuất máy bơm

Chính sách ưu tiên chú ý đến thành quả

  • Tăng cường ý thức về mục tiêu hướng đến thành quả
  • Thưởng theo thành quả công việc và thành tích thực tế
  • Tăng cường năng lực trong công việc thông qua việc quản lý kinh nghiệm làm việc

Chế độ phúc lợi dành cho nhân viên

  • 4 loại bảo hiểm, ký túc xá, xe đi làm cho nhân viên, trả chi phí cho đám hiếu hỉ
  • Trả tiền bảo dưỡng xe, chế độ tiền thưởng, hội những người cùng sở thích trong công ty
  • Thực hiện chế độ thưởng cho phát minh của nhân viên

STEP.01

Tiếp nhận hồ sơ xin việc

STEP.02

Sàng lọc tài liệu

STEP.03

sàng lọc phỏng vấn

STEP.04

đường chuyền cuối cùng