Công ty TNHH Green Tech được lựa chọn là doanh nghiệp khuyến khíc > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

Công ty TNHH Green Tech được lựa chọn là doanh nghiệp khuyến khíc

Page Info

Writer ADMIN Date16-11-03 17:01 Hit4,706EA Reply0EA

Text

Tổng công ty công ngiệp Hàn Quốc Complex Dae-gu & Gyung-buk Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Dae-gu & Gyung-buk chuyên về huấn luyện cho sự phát triển công ty đã chọn GREEN TECH là doanh nghiệp khuyến khích trong nửa cuối năm 2015.

Trong ba năm tới, Green Tech sẽ được hỗ trợ quản lý / kỹ thuật huấn luyện tài chính .

Như một kết quả của bước nhảy vọt về phía trước, chúng tôi đã có cuộc hội thảo ngày 18-19/12.​ 

 

 

b4bc171dd6393acd200eaebd03da3456_1478160
b4bc171dd6393acd200eaebd03da3456_1478160
cd0cdd22620ebba777d205302830bb24_1478160
 

 

List of comments

There are no registered comments.