Tham dự Hội thảo Đầu tư Việt Nam tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

Tham dự Hội thảo Đầu tư Việt Nam tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Page Info

Writer ADMIN Date16-11-03 17:07 Hit4,595EA Reply0EA

Text

Ngày 21/2/2016 Green Tech tham gia Hội nghị đầu tư tại thành phố Vinh mời của Tổng Bí thư.

Chúng tôi bày tỏ ý định của mình về sự tham gia để phát triển hơn nữa kinh doanh máy bơm tại Việt Nam, cuộc thảo luận diễn ra đầy ý nghĩa.​

 

 

f46cc4d8ebdde7d520552b96100760cd_1478160
f46cc4d8ebdde7d520552b96100760cd_1478160
b4bc171dd6393acd200eaebd03da3456_1478160
cd0cdd22620ebba777d205302830bb24_1478160
cd0cdd22620ebba777d205302830bb24_1478160
cd0cdd22620ebba777d205302830bb24_1478160
 

 

List of comments

There are no registered comments.