Đến thăm nơi từng là dinh thự của Tổng thống Hàn Quốc như một cuộc dã ngoại mùa thu > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
  • Search
  • Korean
  • English
사이트 내 전체검색
Tin tức của Green Tech

Đến thăm nơi từng là dinh thự của Tổng thống Hàn Quốc như một cuộc dã …

Page Info

Writer ADMIN Date16-11-18 16:51 Hit1,934EA Reply0EA

Text

Vào ngày 28 Tháng 10 vừa qua, chúng tôi đã đến thăm Chnamdae, nơi đó đã từng là một dinh thự của tổng thống Hàn Quốc vào Chung-buk. Đó như một cuộc dã ngoại mùa thu thể tiếp thêm tinh thần làm việc cho toàn thể nhân viên.

 

 

1d2d6d70a7b07d7132149835e4bb9c3f_1479455
1d2d6d70a7b07d7132149835e4bb9c3f_1479455
4263c541671800de378ee1da97b27b36_1479455
257420566c226925af9622f2e38fe31a_1479455
49e405f68d3c0babb8c025d90e62e2d7_1479455
257420566c226925af9622f2e38fe31a_1479455
49e405f68d3c0babb8c025d90e62e2d7_1479455
4263c541671800de378ee1da97b27b36_1479455
257420566c226925af9622f2e38fe31a_1479455
257420566c226925af9622f2e38fe31a_1479455

 

List of comments

There are no registered comments.

GREEN TECH Co.,Ltd. (Hàn Quốc) Số 28, đường Gokhyeon, xã Bongyang, huyện Uiseong, tỉnh Gyeongsangbuk   Tel : +82-54-834-3504   Fax : +82-54-832-1494   E-mail : grt@grtec.co.kr

GREEN TECH VINA (Việt Nam) #207, Tầng 2 Tòa nhà Kim Ánh, Số 1 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.   Tel & Fax : +84-24-3540-9450

COPYRIGHT(C) 2012 Công ty cổ phần GREEN TECH VINA ALL RIGHTS RESERVED.