Chuyến thăm từ "Nusapetro" Malaysia. > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

Chuyến thăm từ "Nusapetro" Malaysia.

Page Info

Writer ADMIN Date17-02-16 16:03 Hit5,029EA Reply0EA

Text

 Vào ngày 7 tháng 2 vừa qua "NUSAPETRO" đã có cuộc ghé thăm đến Green Tech nhằm tạo một chiến lược mới cho thị phần lớn tại Malaysia trong năm 2017.

 

692583ce57c11510fa1366c05ec262d0_1487228
692583ce57c11510fa1366c05ec262d0_1487228
c9d236223fe8e8ed1aee24a052f2b094_1487228
 

 

List of comments

There are no registered comments.