Tham gia triển lãm ngành công nghiệp nước tại Thái Lan (Thaiwater 2017) > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

Tham gia triển lãm ngành công nghiệp nước tại Thái Lan (Thaiwater 2017…

Page Info

Writer ADMIN Date17-06-15 11:17 Hit4,968EA Reply0EA

Text

Vừa qua GreenTech đã tham dự THAI WATER tổ chức tại Bangkok từ 7 đến 10 tháng 6 năm 2017 :)
Nhiều du khách quan tâm đến các sản phẩm và công nghệ  bơm mới của Green Tech.
Đó là một cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ những người mua, đối tác mới và quyết định đến việc tìm ra cách để hợp tác với nhau trong tương lai.
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm gian hàng.

 

 

c364488fae89234955127df6b68700be_1497499
046f97070f6b639641050f4f049b2963_1497499
046f97070f6b639641050f4f049b2963_1497499
c364488fae89234955127df6b68700be_1497499
046f97070f6b639641050f4f049b2963_1497499
c364488fae89234955127df6b68700be_1497499
63917a8f8ebd8ed9b0558782228c1b77_1497499
63917a8f8ebd8ed9b0558782228c1b77_1497499
d74323f26efd4dbdc94f32fa30756065_1497499
046f97070f6b639641050f4f049b2963_1497499
d74323f26efd4dbdc94f32fa30756065_1497499
046f97070f6b639641050f4f049b2963_1497499

63917a8f8ebd8ed9b0558782228c1b77_1497499
63917a8f8ebd8ed9b0558782228c1b77_1497499

 

 

 

List of comments

There are no registered comments.