Tham gia triễn lãm ngành nước INDO WATER 2017 > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

Tham gia triễn lãm ngành nước INDO WATER 2017

Page Info

Writer ADMIN Date17-08-01 19:35 Hit5,105EA Reply0EA

Text

GREEN TECH đã tham gia triển lãm và diễn đàn INDO WATER tại Jakartar, Indonesia từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7 năm 2017.

Nhiều khách hàng đã quan tâm đến những sản phẩm của Green Tech.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển Green Tech hơn nữa. 

 

 

9533d61c4b83f5f90bf69431ec0c9eca_1501583
9533d61c4b83f5f90bf69431ec0c9eca_1501583
9533d61c4b83f5f90bf69431ec0c9eca_1501583
9533d61c4b83f5f90bf69431ec0c9eca_1501583

 

List of comments

There are no registered comments.