Gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

Gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam

Page Info

Writer ADMIN Date17-09-18 17:51 Hit4,790EA Reply0EA

Text

Vào ngày 14, 15 tháng 9 vừa qua, đại diện của GREEN TECH đã có chuyến thăm và làm việc với các doanh nghiệp Việt Nam tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi hi vọng sẽ sớm được hợp tác trong tương lai.

 

032f7e615a4cc22681b745a4bc276e76_1505726
032f7e615a4cc22681b745a4bc276e76_1505726
032f7e615a4cc22681b745a4bc276e76_1505726
032f7e615a4cc22681b745a4bc276e76_1505726

 

List of comments

There are no registered comments.