Tuần lễ nước Hàn Quốc năm 2017 > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

Tuần lễ nước Hàn Quốc năm 2017

Page Info

Writer ADMIN Date17-09-21 19:32 Hit5,048EA Reply0EA

Text

Tuần lễ Nước Quốc tế năm 2017 được tổ chức từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9 tại HICO ở Gyeongju, Hàn Quốc.
Đây là cuộc triển lãm hàng năm do Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông vận tải, Bộ Môi trường, Thành phố Daegu, Gyeongsangbuk-do và K-water tổ chức.
GreenTech tham gia triển lãm này không chỉ để gặp gỡ các đối tác và khách hàng khác nhau mà còn giới thiệu sản phẩm của mình.
Một số hình ảnh tại triển lãm:

 

fe82e005d2fa04a874228e8506d2585c_1505989

fe82e005d2fa04a874228e8506d2585c_1505989
fe82e005d2fa04a874228e8506d2585c_1505989
fe82e005d2fa04a874228e8506d2585c_1505989
fe82e005d2fa04a874228e8506d2585c_1505989

fe82e005d2fa04a874228e8506d2585c_1505989
fe82e005d2fa04a874228e8506d2585c_1505989
fe82e005d2fa04a874228e8506d2585c_1505989
fe82e005d2fa04a874228e8506d2585c_1505989
 

 

List of comments

There are no registered comments.