Chuyến thăm từ "Baskara Prima Sarana" Indonesia > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

Chuyến thăm từ "Baskara Prima Sarana" Indonesia

Page Info

Writer ADMIN Date17-09-27 18:14 Hit5,230EA Reply0EA

Text

Vào ngày 25 và ngày 26 tháng 9 vừa qua, đối tác quan trọng của chúng tôi , ông Tulus​ đã có cuộc ghé thăm tới Green Tech.

Chúng tôi đã có những trao đổi nhằm tạo ra một chiến lược mới cho thị phần máy bơm tại Indonesia trong thời gian tới.

 

ba4268a475f75a44cdb29f2d4eeb616c_1506503
ba4268a475f75a44cdb29f2d4eeb616c_1506503
ba4268a475f75a44cdb29f2d4eeb616c_1506503
ba4268a475f75a44cdb29f2d4eeb616c_1506503
 

 

 

 

 


 

List of comments

There are no registered comments.