Hội nghị Vietnam Project Plaza 2017 > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

Hội nghị Vietnam Project Plaza 2017

Page Info

Writer ADMIN Date17-10-09 13:14 Hit5,054EA Reply0EA

Text

​Vào sáng ngày 28 tháng 9, đại diện Green Tech đã tham dự Hội nghị "Vietnam Project Plaza 2017" diễn ra tại Khách sạn Grand Plaza Hà Nội dưới sự phối hợp tổ chức của KENCA và KOTRA. 

Tại đây chúng tôi đã có cơ hội tìm hiểu tình hình các dự án cấp thoát nước tại Việt Nam hiên nay cũng như gặp gỡ thêm nhiều đối tác mới.


763561f7d6d41639acaa8bdc07980cfa_1507522
763561f7d6d41639acaa8bdc07980cfa_1507522
763561f7d6d41639acaa8bdc07980cfa_1507522
763561f7d6d41639acaa8bdc07980cfa_1507522
763561f7d6d41639acaa8bdc07980cfa_1507522
763561f7d6d41639acaa8bdc07980cfa_1507522List of comments

There are no registered comments.