Green Tech tham gia triển lãm công nghệ ngành nước tại Dubai (WETEX 2017)) > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

Green Tech tham gia triển lãm công nghệ ngành nước tại Dubai (WETEX 20…

Page Info

Writer ADMIN Date17-11-06 13:05 Hit4,876EA Reply0EA

Text

Vào ngày 23 - 25 tháng 10 vừa qua, Green Tech đã có thêm cơ hội gặp gỡ khách hàng và đối tác thông qua việc tham gia Triển lãm Nước, Năng lượng, Công nghệ và Môi trường (WETEX) được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Dubai​.

 

edb07ea923dc91c3a0673c1a455e4c15_1509941
edb07ea923dc91c3a0673c1a455e4c15_1509941
edb07ea923dc91c3a0673c1a455e4c15_1509941

edb07ea923dc91c3a0673c1a455e4c15_1509941
edb07ea923dc91c3a0673c1a455e4c15_1509941

 

List of comments

There are no registered comments.