Lễ hội mùa thu 2017 và Đại hội công ty (Mt.Boriam) > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

Lễ hội mùa thu 2017 và Đại hội công ty (Mt.Boriam)

Page Info

Writer ADMIN Date17-11-06 15:43 Hit4,955EA Reply0EA

Text

Vào ngày 28 tháng 10, chúng tôi đã cung nhau leo núi Mt.Boriam với  'Dã ngoại mùa thu năm 2017 và Đại hội công ty' ở Namhae.

Điều này đã giúp đoàn kết tất cả nhân viên của chúng tôi và kỷ niệm việc mua lại bằng sáng chế của Mỹ, Châu Âu và Canada đối với máy bơm IOT và xuất khẩu sang Việt Nam. 

 

 

edb07ea923dc91c3a0673c1a455e4c15_1509950
edb07ea923dc91c3a0673c1a455e4c15_1509950
edb07ea923dc91c3a0673c1a455e4c15_1509950
edb07ea923dc91c3a0673c1a455e4c15_1509950
edb07ea923dc91c3a0673c1a455e4c15_1509950
edb07ea923dc91c3a0673c1a455e4c15_1509950
edb07ea923dc91c3a0673c1a455e4c15_1509950
edb07ea923dc91c3a0673c1a455e4c15_1509950
edb07ea923dc91c3a0673c1a455e4c15_1509950
edb07ea923dc91c3a0673c1a455e4c15_1509950
 

List of comments

There are no registered comments.