Tham gia triển lãm "2018 WATER KOREA" > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
  • Search
  • Korean
  • English
사이트 내 전체검색
Tin tức của Green Tech

Tham gia triển lãm "2018 WATER KOREA"

Page Info

Writer ADMIN Date18-04-02 18:09 Hit1,394EA Reply0EA

Text

Green Tech đã tham gia triển lãm “2018 WATER KOREA” được tổ chức tại KINTEX, Ilsan từ ngày 20 ~ 23 tháng 3 năm 2018.

 

Chúng tôi sẽ trở thành một doanh nghiệp tiên tiến hơn nữa.

8e5038c37db4b4f3999b3ba05815d546_1522660
8e5038c37db4b4f3999b3ba05815d546_1522660
8e5038c37db4b4f3999b3ba05815d546_1522660
8e5038c37db4b4f3999b3ba05815d546_1522660
8e5038c37db4b4f3999b3ba05815d546_1522660
8e5038c37db4b4f3999b3ba05815d546_1522660
 

 

List of comments

There are no registered comments.

GREEN TECH Co.,Ltd. (Hàn Quốc) Số 28, đường Gokhyeon, xã Bongyang, huyện Uiseong, tỉnh Gyeongsangbuk   Tel : +82-54-834-3504   Fax : +82-54-832-1494   E-mail : grt@grtec.co.kr

GREEN TECH VINA (Việt Nam) #207, Tầng 2 Tòa nhà Kim Ánh, Số 1 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.   Tel & Fax : +84-24-3540-9450

COPYRIGHT(C) 2012 Công ty cổ phần GREEN TECH VINA ALL RIGHTS RESERVED.