Dã ngoại mùa thu 2018 (Núi Daejeon Gejog) > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
  • Search
  • Korean
  • English
사이트 내 전체검색
Tin tức của Green Tech

Dã ngoại mùa thu 2018 (Núi Daejeon Gejog)

Page Info

Writer ADMIN Date18-12-13 10:32 Hit869EA Reply0EA

Text

Chúng tôi đã đến núi Daejeon Gejog vào ngày 26 tháng 10.

Mặc dù trời mưa, tất cả các nhân viên đã leo lên đỉnh với tâm trí đoàn kết, và nó dường như là một chuyến đi bộ đặc biệt. 

 

 

 a7c80cc1e5376f938fd4c0e6f5c006fa_1541042

a7c80cc1e5376f938fd4c0e6f5c006fa_1541042

a7c80cc1e5376f938fd4c0e6f5c006fa_1541043

a7c80cc1e5376f938fd4c0e6f5c006fa_1541043

a7c80cc1e5376f938fd4c0e6f5c006fa_1541043

a7c80cc1e5376f938fd4c0e6f5c006fa_1541043

a7c80cc1e5376f938fd4c0e6f5c006fa_1541043

a7c80cc1e5376f938fd4c0e6f5c006fa_1541043a7c80cc1e5376f938fd4c0e6f5c006fa_1541043a7c80cc1e5376f938fd4c0e6f5c006fa_1541043

List of comments

There are no registered comments.

GREEN TECH Co.,Ltd. (Hàn Quốc) Số 28, đường Gokhyeon, xã Bongyang, huyện Uiseong, tỉnh Gyeongsangbuk   Tel : +82-54-834-3504   Fax : +82-54-832-1494   E-mail : grt@grtec.co.kr

GREEN TECH VINA (Việt Nam) #207, Tầng 2 Tòa nhà Kim Ánh, Số 1 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.   Tel & Fax : +84-24-3540-9450

COPYRIGHT(C) 2012 Công ty cổ phần GREEN TECH VINA ALL RIGHTS RESERVED.