Tham gia triển lãm VIET WATER 2018 > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
  • Search
  • Korean
  • English
사이트 내 전체검색
Tin tức của Green Tech

Tham gia triển lãm VIET WATER 2018

Page Info

Writer ADMIN Date18-12-13 10:44 Hit824EA Reply0EA

Text

Chúng tôi đã tham gia "Viet Water 2018" (Triển lãm Công nghiệp Nước Việt Nam) là sự kiện liên quan đến nước lớn nhất tại Việt Nam từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 9 tháng 11.  

 

 

 

  f4d3b8b3a70a28358435e5023a7d47ce_1542687

f4d3b8b3a70a28358435e5023a7d47ce_1542687

f4d3b8b3a70a28358435e5023a7d47ce_1542687
f4d3b8b3a70a28358435e5023a7d47ce_1542687
f4d3b8b3a70a28358435e5023a7d47ce_1542687
f4d3b8b3a70a28358435e5023a7d47ce_1542687
f4d3b8b3a70a28358435e5023a7d47ce_1542687
f4d3b8b3a70a28358435e5023a7d47ce_1542687
f4d3b8b3a70a28358435e5023a7d47ce_1542687

 

 

 

 

List of comments

There are no registered comments.

GREEN TECH Co.,Ltd. (Hàn Quốc) Số 28, đường Gokhyeon, xã Bongyang, huyện Uiseong, tỉnh Gyeongsangbuk   Tel : +82-54-834-3504   Fax : +82-54-832-1494   E-mail : grt@grtec.co.kr

GREEN TECH VINA (Việt Nam) #207, Tầng 2 Tòa nhà Kim Ánh, Số 1 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.   Tel & Fax : +84-24-3540-9450

COPYRIGHT(C) 2012 Công ty cổ phần GREEN TECH VINA ALL RIGHTS RESERVED.