2018.11.27 Lễ khởi công xây dựng nhà máy Yeongcheon > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
  • Search
  • Korean
  • English
사이트 내 전체검색
Tin tức của Green Tech

2018.11.27 Lễ khởi công xây dựng nhà máy Yeongcheon

Page Info

Writer ADMIN Date18-12-13 11:01 Hit737EA Reply0EA

Text

Ngày 27 tháng 11 năm 2018 Đã có một buổi lễ đột phá cho nhà máy Yeongcheon. 

 


de1fb223cae77ae18a3b5525825d209e_1543550
de1fb223cae77ae18a3b5525825d209e_1543550
de1fb223cae77ae18a3b5525825d209e_1543550
de1fb223cae77ae18a3b5525825d209e_1543550
de1fb223cae77ae18a3b5525825d209e_1543551
de1fb223cae77ae18a3b5525825d209e_1543551
de1fb223cae77ae18a3b5525825d209e_1543551
de1fb223cae77ae18a3b5525825d209e_1543551

de1fb223cae77ae18a3b5525825d209e_1543551 

List of comments

There are no registered comments.

GREEN TECH Co.,Ltd. (Hàn Quốc) Số 28, đường Gokhyeon, xã Bongyang, huyện Uiseong, tỉnh Gyeongsangbuk   Tel : +82-54-834-3504   Fax : +82-54-832-1494   E-mail : grt@grtec.co.kr

GREEN TECH VINA (Việt Nam) #207, Tầng 2 Tòa nhà Kim Ánh, Số 1 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.   Tel & Fax : +84-24-3540-9450

COPYRIGHT(C) 2012 Công ty cổ phần GREEN TECH VINA ALL RIGHTS RESERVED.