Được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch của Hiệp hội Công nghiệp xuất khẩu Gyeongsangbuk-do > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
  • Search
  • Korean
  • English
사이트 내 전체검색
Tin tức của Green Tech

Được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch của Hiệp hội Công nghiệp xuất khẩu Gyeo…

Page Info

Writer ADMIN Date19-04-10 11:05 Hit513EA Reply0EA

Text

20.03.2019 Được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch của Hiệp hội Công nghiệp xuất khẩu Gyeongsangbuk-do 

 

 

2c588e064063d789b74b2285840eca35_1554860

 

List of comments

There are no registered comments.

GREEN TECH Co.,Ltd. (Hàn Quốc) Số 28, đường Gokhyeon, xã Bongyang, huyện Uiseong, tỉnh Gyeongsangbuk   Tel : +82-54-834-3504   Fax : +82-54-832-1494   E-mail : grt@grtec.co.kr

GREEN TECH VINA (Việt Nam) #207, Tầng 2 Tòa nhà Kim Ánh, Số 1 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.   Tel & Fax : +84-24-3540-9450

COPYRIGHT(C) 2012 Công ty cổ phần GREEN TECH VINA ALL RIGHTS RESERVED.