Tham gia hội chợ công nghiệp nước quốc tế Hà Nội 2019 > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

Tham gia hội chợ công nghiệp nước quốc tế Hà Nội 2019

Page Info

Writer ADMIN Date19-12-09 17:30 Hit3,354EA Reply0EA

Text

Green Tech đã tham gia VIET WATER HÀ NỘI 2019, hội chợ công nghiệp nước lớn nhất Việt Nam từ ngày 24 đến 26 tháng 7 (3 ngày), 2019.

Đó là một cơ hội vô giá cho những người mua đã gặp tại hội chợ để giới thiệu công nghệ tiên tiến và các sản phẩm tuyệt vời của Green Tech. 

 

09987d8f273bf40ad65aa776548eebc5_1566280

09987d8f273bf40ad65aa776548eebc5_1566280
09987d8f273bf40ad65aa776548eebc5_1566280
09987d8f273bf40ad65aa776548eebc5_1566280
09987d8f273bf40ad65aa776548eebc5_1566280
09987d8f273bf40ad65aa776548eebc5_1566280
09987d8f273bf40ad65aa776548eebc5_1566280
09987d8f273bf40ad65aa776548eebc5_1566280

09987d8f273bf40ad65aa776548eebc5_1566280 

List of comments

There are no registered comments.