2019 Trình bày chuyển giao công nghệ (sản phẩm) Hàn Quốc-Việt Nam > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

2019 Trình bày chuyển giao công nghệ (sản phẩm) Hàn Quốc-Việt Nam

Page Info

Writer ADMIN Date19-12-09 17:37 Hit3,359EA Reply0EA

Text

Đã tham gia <Hội nghị chuyển giao công nghệ Hàn Quốc-Việt Nam 2019> được tổ chức tại Hồ Chí Minh, Việt Nam từ ngày 15 tháng 10 đến 18 tháng 10.

 

 

30a49b070e6cb8544d2790ab1e48041f_1572250

30a49b070e6cb8544d2790ab1e48041f_1572250


List of comments

There are no registered comments.