Đối tác Hoa Kỳ thăm Green Tech > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

Đối tác Hoa Kỳ thăm Green Tech

Page Info

Writer ADMIN Date19-12-09 18:20 Hit3,970EA Reply0EA

Text

Một đối tác Hoa Kỳ đã đến thăm Green Tech. 

Họ đã đến thăm nhà máy, quy trình sản xuất và phòng thí nghiệm. 

 

9041aaad649d5657f1c62f38ccd48b3e_1573805
9041aaad649d5657f1c62f38ccd48b3e_1573805
9041aaad649d5657f1c62f38ccd48b3e_1573805
9041aaad649d5657f1c62f38ccd48b3e_1573805

9041aaad649d5657f1c62f38ccd48b3e_1573805  

List of comments

There are no registered comments.