Có được chứng nhận hiệu suất > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

Có được chứng nhận hiệu suất

Page Info

Writer ADMIN Date20-03-30 18:02 Hit3,167EA Reply0EA

Text

Đối với "Máy bơm chìm có chức năng phát hiện vật lạ (tổng cộng 618 loại)", chúng tôi đã nhận được <Chứng chỉ hiệu suất> từ Cơ quan quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

 

a111dca086dbb83c97ebf99ba7487420_1584000

 

List of comments

There are no registered comments.