[Báo Youngnam] Greentech gửi 5 triệu won cho Covid-19 > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

[Báo Youngnam] Greentech gửi 5 triệu won cho Covid-19

Page Info

Writer ADMIN Date20-03-30 18:05 Hit3,273EA Reply0EA

Text

Đại diện của Greentech Co., Ltd. Lee Jeong-gon đã đến thăm Seongju-gun vào ngày 24 tháng 3 và ký gửi 5 triệu won cho việc vượt qua Covid-19.

Với Covid-19, tôi đã gửi tiền với mong muốn được giúp đỡ một chút cho những người dân địa phương đang gặp khó khăn.

Các hoạt động đóng góp cộng đồng của Greentech sẽ tiếp tục.

Tôi chân thành mong muốn người dân địa phương vượt qua và vượt qua khó khăn này. 

 

http://www.ynamnews.co.kr/news/18114  

 

5336643ad4c73b8cfc1ed80e6648f543_1585277 

List of comments

There are no registered comments.