Tham gia Triển lãm ngành nước thế giới (WEFTEC) tại Mỹ > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

Tham gia Triển lãm ngành nước thế giới (WEFTEC) tại Mỹ

Page Info

Writer ADMIN Date22-12-29 16:35 Hit325EA Reply0EA

Text

Greentech đã tham gia WEFTEC, triển lãm ngành nước lớn nhất thế giới tại Mỹ, được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 10 với tư cách là một công ty nước.

 

Tham gia phòng triển lãm chung Daegu-Hàn Quốc để trưng bày và giới thiệu máy bơm Greentech, đây là cơ hội để củng cố mạng lưới toàn cầu bằng cách tư vấn với người mua, gặp gỡ giữa các công ty và tìm hiểu xu hướng công nghệ nước toàn cầu.

 

Thông qua triển lãm này, đây đã trở thành một cơ hội quý giá để tiến vào thị trường Hoa Kỳ và nâng cao trình độ công nghệ, Greentech sẽ tích cực hơn trong việc mở rộng ra nước ngoài trong tương lai.

 

8f28e3531caeac5cbe6b95182618fc35_1635497

8f28e3531caeac5cbe6b95182618fc35_1635497
8f28e3531caeac5cbe6b95182618fc35_1635497

8f28e3531caeac5cbe6b95182618fc35_1635497 

​ 

List of comments

There are no registered comments.