Tham gia hội nghị công nghệ toàn diện về nước vào nửa cuối năm 2021 > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

Tham gia hội nghị công nghệ toàn diện về nước vào nửa cuối năm 2021

Page Info

Writer ADMIN Date22-12-29 16:37 Hit317EA Reply0EA

Text

2021.11.10 (Thứ Tư) ~ 11.11 (Thứ Năm) Tôi đã tham dự Hội nghị Công nghệ Nước lần thứ 35 năm 2021 được tổ chức tại Khách sạn Lahan, Gyeongju. Đây là một dịp ý nghĩa để giới thiệu công nghệ của Greentech, công ty dẫn đầu ngành nước với công nghệ xuất sắc trong lĩnh vực quản lý nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến hết mình để phát triển công nghệ với tư cách là công ty hàng đầu trong lĩnh vực xử lý nước. 

 

93f8f49d392253fbcc855d7134d65019_1636527

93f8f49d392253fbcc855d7134d65019_1636527


 

List of comments

There are no registered comments.