Video quảng cáo chính thức của thành phố Daegu > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

Video quảng cáo chính thức của thành phố Daegu

Page Info

Writer ADMIN Date22-12-29 16:39 Hit307EA Reply0EA

Text

Một video quảng cáo liên quan đến ngành công nghiệp mới của Daegu đã được quay trên [Colorful Daegu TV], kênh YouTube chính thức của thành phố Daegu.

Không chỉ nước uống mà tất cả những gì liên quan đến nước đều là ngành nước. Cụm công nghiệp nước là cụm lớn nhất trong cả nước với khoảng 130 công ty đặt tại Guji-myeon, Dalseo-gu. Trong tương lai, chúng tôi sẽ là Greentech, dẫn đầu ngành nước để khi nói đến ngành nước là người ta nghĩ đến Daegu.

(Greentech xuất hiện từ 4:43 trong video)

 

Liên kết: https://youtu.be/MFe8jnQ9w4U​ 

 

93f8f49d392253fbcc855d7134d65019_1636528

93f8f49d392253fbcc855d7134d65019_1636528
93f8f49d392253fbcc855d7134d65019_1636528
93f8f49d392253fbcc855d7134d65019_1636528 

  

 

List of comments

There are no registered comments.