Tham gia Tuần lễ Kinh doanh tại Thung lũng Nước năm 2022! > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

Tham gia Tuần lễ Kinh doanh tại Thung lũng Nước năm 2022!

Page Info

Writer ADMIN Date22-12-29 16:43 Hit384EA Reply0EA

Text

Greentech đã tham dự Tuần lễ Kinh doanh Thung lũng Nước 2022 được tổ chức tại Cụm Công nghiệp Nước Quốc gia từ ngày 31 tháng 3 (Thứ Năm) đến ngày 1 tháng 4 (Thứ Sáu) năm 2022. Tuần lễ Kinh doanh Thung lũng Nước là sự kiện giới thiệu các công nghệ mới trong và ngoài nước, chẳng hạn như cấp nước , xử lý nước thải và nước thải, đồng thời thúc đẩy ngành nước, đồng thời cung cấp địa điểm trao đổi thông tin và thảo luận chính sách về các vấn đề hiện tại liên quan đến ngành nước dựa trên việc cải thiện năng lực hoạt động kinh doanh và hình thành quan hệ đối tác. Greentech của chúng tôi cũng đã lắp đặt hai gian hàng và tham gia. Đó là thời điểm trao đổi tầm nhìn, trao đổi công nghệ và thông tin với thành phố Daegu, Gyeongsangbuk-do và các công ty khác nhau liên quan đến ngành nước.​​

 

d3fe229cf5ae447d9e2ceafce7d300bc_1649407

d3fe229cf5ae447d9e2ceafce7d300bc_1649407
d3fe229cf5ae447d9e2ceafce7d300bc_1649407

d3fe229cf5ae447d9e2ceafce7d300bc_1649407  

 

 

List of comments

There are no registered comments.