Đã tham gia Hội chợ Công nghiệp Nước Quốc tế Water Korea 2022! > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

Đã tham gia Hội chợ Công nghiệp Nước Quốc tế Water Korea 2022!

Page Info

Writer ADMIN Date22-12-29 16:48 Hit335EA Reply0EA

Text

Chúng tôi đã tham gia WATER KOREA, được tổ chức trong ba ngày từ ngày 31 tháng 8 (thứ Tư) đến ngày 2 tháng 9 (thứ Sáu).

Water Korea là triển lãm chuyên về ngành nước đại diện cho Hàn Quốc do Hiệp hội Nước và Nước thải Hàn Quốc tổ chức. Greentech nằm trong khu cụm công nghiệp nước cùng với Nhóm dự án cụm công nghiệp nước quốc gia và 10 công ty. Trong thời gian diễn ra hội chợ, Greentech cũng đã tích cực quảng bá các công nghệ mới và đây trở thành cơ hội tốt để giới thiệu công nghệ tiên tiến của Greentech tới nhiều người, bao gồm doanh nhân, học giả, tổ chức, tập đoàn, công chức, tổ chức và cá nhân.

 

79ee1a3d3770f9b1ada66039c4a04aad_1665736

79ee1a3d3770f9b1ada66039c4a04aad_1665736
79ee1a3d3770f9b1ada66039c4a04aad_1665736

79ee1a3d3770f9b1ada66039c4a04aad_1665736  

List of comments

There are no registered comments.