Tham gia Triển lãm Công nghiệp Môi trường Gyeonggi 2022 (ECO FAIR KOREA) > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

Tham gia Triển lãm Công nghiệp Môi trường Gyeonggi 2022 (ECO FAIR KORE…

Page Info

Writer ADMIN Date22-12-29 16:50 Hit420EA Reply0EA

Text

​Chúng tôi đã tham gia Triển lãm Công nghiệp Môi trường Gyeonggi (ECO FAIIR KOREA) được tổ chức trong ba ngày kể từ ngày 5 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị Suwon.

 

Triển lãm Công nghiệp Môi trường Gyeonggi 2022 là sự kiện được tài trợ bởi nhiều tổ chức như [Bộ Môi trường, Tổng công ty Tài nguyên nước Hàn Quốc, Tổng công ty Môi trường Hàn Quốc], và là triển lãm được tổ chức để hỗ trợ phát triển thị trường của các công ty môi trường. Chúng tôi, Greentech, đã tham dự các buổi tư vấn mua bán công khai với các tổ chức có nhu cầu, các diễn đàn công cộng và hội thảo trong lĩnh vực môi trường.

 

Đó là thời điểm ý nghĩa để giới thiệu công nghệ nước tuyệt vời của chúng tôi với nhiều du khách. Trong tương lai, chúng tôi sẽ luôn dẫn đầu để trở thành một công ty công nghệ xanh thực hiện sứ mệnh “công ty bảo vệ môi trường và cuộc sống thông qua quản lý nước sạch”. Cảm ơn

 

cf8e1c5b754d0c3456a88e82215042bb_1667870

cf8e1c5b754d0c3456a88e82215042bb_1667870
cf8e1c5b754d0c3456a88e82215042bb_1667870

cf8e1c5b754d0c3456a88e82215042bb_1667870 

List of comments

There are no registered comments.