Tham gia triển lãm VIET WATER 2022 tại Việt Nam > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

Tham gia triển lãm VIET WATER 2022 tại Việt Nam

Page Info

Writer ADMIN Date22-12-29 16:55 Hit294EA Reply0EA

Text

​ “VIET WATER 2022”, triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam trong ba ngày từ ngày 9 tháng 11 (Thứ Tư) đến ngày 11 tháng 11 (Thứ Sáu) đã kết thúc thành công tốt đẹp. Nhiều sản phẩm liên quan đến ngành nước như thiết bị xử lý bùn, hệ thống xử lý nước thải, thiết bị, van, ống, bộ lọc và hệ thống giám sát chất lượng nước đã được trưng bày. Greentech đã cùng tham gia Gian hàng Daegu, tổ chức tư vấn xuất khẩu trong ba ngày và trao đổi tích cực bằng cách tham gia các hội thảo hợp tác ngành nước Hàn Quốc-Việt Nam. Đó là một cơ hội quý giá để được công nhận về năng lực công nghệ vì Greentech cũng phụ trách trục của ngành công nghiệp nước Daegu đang phát triển trên thế giới.​

 

5fa1ac1607e5f7e32936f8c7b9c8bc3d_1671611

5fa1ac1607e5f7e32936f8c7b9c8bc3d_1671611
5fa1ac1607e5f7e32936f8c7b9c8bc3d_1671611
5fa1ac1607e5f7e32936f8c7b9c8bc3d_1671611
5fa1ac1607e5f7e32936f8c7b9c8bc3d_1671611
5fa1ac1607e5f7e32936f8c7b9c8bc3d_1671611

5fa1ac1607e5f7e32936f8c7b9c8bc3d_1671611 

List of comments

There are no registered comments.