Tham gia Tuần lễ Nước Quốc tế Hàn Quốc 2022 > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

Tham gia Tuần lễ Nước Quốc tế Hàn Quốc 2022

Page Info

Writer ADMIN Date22-12-29 16:56 Hit257EA Reply0EA

Text

​Chúng tôi đã tham dự "Tuần lễ Nước Quốc tế Hàn Quốc 2022" được tổ chức tại EXCO ở Daegu từ Thứ Tư, ngày 23 tháng 11 đến Thứ Bảy, ngày 26 tháng 11.

Triển lãm lần này được tổ chức với chủ đề “Quản lý nước bền vững cho con người và thiên nhiên, kiến tạo môi trường nước chống khủng hoảng khí hậu”.

Tuần lễ Nước Quốc tế Hàn Quốc 2022 là sự kiện nơi các chính phủ, tổ chức quốc tế và chuyên gia học thuật từ khắp nơi trên thế giới thảo luận về các giải pháp cho các vấn đề về nước toàn cầu. Nó được coi là một trong ba tuần lễ nước quốc tế lớn trên thế giới cùng với Singapore và Stockholm. Đặc biệt, sự kiện năm nay có sự góp mặt của các nhà lãnh đạo ngành nước toàn cầu thảo luận về các giải pháp, thông qua tuyên bố hành động và trưng bày các công nghệ quản lý nước tiên tiến.

 

 

5fa1ac1607e5f7e32936f8c7b9c8bc3d_1671612

5fa1ac1607e5f7e32936f8c7b9c8bc3d_1671612
5fa1ac1607e5f7e32936f8c7b9c8bc3d_1671612
5fa1ac1607e5f7e32936f8c7b9c8bc3d_1671612

5fa1ac1607e5f7e32936f8c7b9c8bc3d_1671612 

 

List of comments

There are no registered comments.