Tham gia hội chợ Malaysia ASIA WATER 2022 > Tin tức của Green Tech

본문 바로가기
Tin tức của Green Tech

Tham gia hội chợ Malaysia ASIA WATER 2022

Page Info

Writer ADMIN Date22-12-29 16:57 Hit256EA Reply0EA

Text

​Chúng tôi đã tham gia ASIA WATER 2022 được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 7 tháng 12 (thứ Tư) đến ngày 9 tháng 12 (thứ Sáu). Triển lãm này là triển lãm ngành nước lớn nhất ở ASEAN, với 2.000 công ty và 17.000 người từ 32 quốc gia tham gia. Là công ty hàng đầu trong ngành nước, Greentech đã cùng tham gia Gian hàng Hàn Quốc.

Chúng tôi đã có thể gặp gỡ các quan chức chính phủ và nhiều người mua liên quan đến ngành xử lý nước và giới thiệu công nghệ của chúng tôi, và đó là một cơ hội tốt để phát triển thị trường nước ngoài.

 

3890567f0989674a3c136da4d27a33fd_1671688

3890567f0989674a3c136da4d27a33fd_1671688
3890567f0989674a3c136da4d27a33fd_1671688
3890567f0989674a3c136da4d27a33fd_1671688
3890567f0989674a3c136da4d27a33fd_1671688
3890567f0989674a3c136da4d27a33fd_1671688

3890567f0989674a3c136da4d27a33fd_1671688

List of comments

There are no registered comments.