[2018.05.31] Trưng bày bơm xoắn ốc hai cửa hút tại Văn phòng công trình nước thành phố Andong > Tình hình bán hàng

본문 바로가기
  • Search
  • Korean
  • English
사이트 내 전체검색
Tình hình bán hàng

[2018.05.31] Trưng bày bơm xoắn ốc hai cửa hút tại Văn phòng công trìn…

Page Info

Writer ADMIN Date18-06-01 18:12 Hit323EA Reply0EA

Text

4852fbe4a8a19a98c85680ccc20c9326_1527844
4852fbe4a8a19a98c85680ccc20c9326_1527844
c0324db9490834a7f175a6c146ab1256_1527844
4852fbe4a8a19a98c85680ccc20c9326_1527844
4852fbe4a8a19a98c85680ccc20c9326_1527844
 

List of comments

There are no registered comments.

GREEN TECH Co.,Ltd. (Hàn Quốc) Số 28, đường Gokhyeon, xã Bongyang, huyện Uiseong, tỉnh Gyeongsangbuk   Tel : +82-54-834-3504   Fax : +82-54-832-1494   E-mail : grt@grtec.co.kr

GREEN TECH VINA (Việt Nam) #207, Tầng 2 Tòa nhà Kim Ánh, Số 1 ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.   Tel & Fax : +84-24-3540-9450

COPYRIGHT(C) 2012 Công ty cổ phần GREEN TECH VINA ALL RIGHTS RESERVED.