[2019.12.13] GDV 3535C 1EA > Tình hình bán hàng

본문 바로가기

 

Tình hình bán hàng

[2019.12.13] GDV 3535C 1EA

Page Info

Writer ADMIN Date20-04-01 16:16 Hit919EA Reply0EA

Text

Giao hàng GDV-3535C 1EA cho trạm bơm Jeungsan ở quận Busa đã hoàn tất. 

 

1384b82c33e5d1b9031e1ba4e864d89e_1585725
 

1384b82c33e5d1b9031e1ba4e864d89e_1585719


1384b82c33e5d1b9031e1ba4e864d89e_1585719


1384b82c33e5d1b9031e1ba4e864d89e_1585719


1384b82c33e5d1b9031e1ba4e864d89e_1585719 

  

 

List of comments

There are no registered comments.